جوایز و افتخارات

مجموعه جوایز و افتخارات استاد محمد علی طاهری

 استاد دکتر محمد علی طاهری، محقق برتر نمایشگاه نوآوری های اروپا (EURO INVENT 2011)

کاپ انجمن نوآوران آسیا مسابقات بین المللی مخترعین و مبتکرین نابغه در کشور کره

 کاپ ادیسون مسابقات بین المللی مخترعین و مبتکرین نابغه در کشور کره برای بنیانگذاری طب های مکمل سایمنتولوژی و فرادرمانی

مدال طلای مسابقات بین المللی مخترعین و مبتکرین نابغه در کشور کره برای بنیانگذاری طب مکمل سایمنتولوژی

مدرک تائیدیه رسمی “International Medical Forum” مسکو در زمینه ی روش های جدید آموزشی در زمینه پزشکی

مدال طلای مسابقات بین المللی مخترعین و مبتکرین نابغه در کشور کره برای بنیانگذاری طب مکمل فرادرمانی

مدرک تائیدیه رسمی “International Medical Forum” مسکو در خصوص روش سایمنتولوژی

مدرک تائیدیه رسمی “International Medical Forum” مسکو در خصوص روش فرادرمانی

 مدال طلای نمایشگاه بین اللملی INNOVA بروکسل

مدال طلای وزارت آموزش و تحقیقات رومانی در نمایشگاه بین اللملی INNOVA بروکسل

 مدال طلای اداره ثبت اختراعات و نوآوری های پژوهشی فدراسیون روسیه در نمایشگاه بین اللملی INNOVA بروکسل

 نشان آفیسر OFFICER از کاخ سلطنتی پایتخت اروپا

 دکترای افتخاری از آکادمی اکو انرژی جمهوری آذربایجان

دومین دکترای افتخاری از آکادمی اکو انرژی جمهوری آذربایجان

دکترای افتخاری دانشگاه طب سنتی ارمنستان

 مدال نقره نمایشگاه نوآوری اروپا EURO INVENT 2012

مدال برنز مسابقات بین المللی MTE مالزی

مدال نقره مسابقات بین المللی Itex مالزی

3 copy

استاد دکتر محمد علی طاهری، محقق برتر نمایشگاه نوآوری های اروپا (EURO INVENT 2011)

 

جوایز برتر نمایشگاه نوآوری های اروپا ۲۰۱۱ (EURO INVENT) به استاد دکتر محمد علی طاهری اهدا شد.

این نمایشگاه که برای سومین بار در کشور رومانی برگزار شد میزبان نوآوران و مخترعینی از کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله اسپانیا، اوکراین، رومانی، انگلستان، روسیه، ایران، کرواسی و لهستان بود.

در این نمایشگاه که به همت دو دانشگاه برتر کشور رومانی GHEORGHE ASACHI TECHNICAL UNIVERSITY و ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY و انجمن مخترعان رومانی (FIR) و زیر نظر انجمن بوم شناسی و توسعه پایدار مرکز گسترش اطلاعات اتحادیه اروپا (EUROPE DIRECT) با موضوعاتی همچون طبیعت و کنترل آلودگی های زیست محیطی، انرژی، کشاورزی و محصولات غذایی، پزشکی، مراقبت های درمانی، مهندسی مکانیک و . . . در  بخش های پوستر، سخنرانی و کتاب، مقاله و کارگاه های آموزشی برگزار گردید، چندین جایزه برتر برای معرفی دو روش طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی به استاد دکتر محمدعلی طاهری اهدا شد.

این جوایز عبارتند از:

 مدال طلای نمایشگاه نوآوری های اروپا ۲۰۱۱ (EURO INVENT) برای بنیانگذاری روش طب مکمل فرادرمانی

– مدال طلای نمایشگاه نوآوری های اروپا ۲۰۱۱ (EURO INVENT) برای بنیانگذاری روش طب مکمل سایمنتولوژی

– جایزه ویژه نمایشگاه نوآوری های اروپا ۲۰۱۱ (EURO INVENT) برای بنیانگذاری روش طب مکمل سایمنتولوژی

– جایزه ویژه انجمن مخترعان رومانی (FIR) برای بنیانگذاری روش طب مکمل فرادرمانی

– دیپلم افتخار و جایزه ویژه «لئوناردو داوینچی» برای ترویج و پیشرفت خلاقیت در حوزه درمان

نشان آفیسر OFFICER از کاخ سلطنتی پایتخت اروپا

 

در سال ۲۰۱۰ نشان لیاقت علمی و پژوهشی و درجه آفیسر OFFICER از کاخ سلطنتی پایتخت اروپا (بروکسل، بلژیک)

(European Innovation Award)

 و شهردار بروکسل به استاد دکتر محمدعلی طاهری به خاطر بنیانگذاری طب های مکمل ایرانی فرادرمانی و سایمنتولوژی مدال آفیسر را اهدا کرد. عنوان شهروند افتخاری این کشور را  به ایشان پیشنهاد داد.

(درجه OFFICER از درجه شوالیه در کاخ سلطنتی پایتخت اروپا بالاتر است).

مدال طلای وزارت آموزش و تحقیقات رومانی در نمایشگاه بین اللملی INNOVA بروکسل

مدال طلا، جایزه ویژه و کاپ وزارت آموزش و تحقیقات رومانی در نمایشگاه بین اللملی INNOVA بروکسل به استاد دکتر محمدعلی طاهری برای بنیانگذاری طب های مکمل ایرانی «فرادرمانی و سایمنتولوژی» اعطا شد.

مدال طلای نمایشگاه بین اللملی INNOVA بروکسل

مدال طلا، جایزه ویژه و کاپ نمایشگاه بین اللملی INNOVA بروکسل به استاد دکتر محمدعلی طاهری برای بنیانگذاری طب های مکمل ایرانی «فرادرمانی و سایمنتولوژی» اعطا شد.

کاپ ادیسون مسابقات بین المللی مخترعین و مبتکرین نابغه در کشور کره برای بنیانگذاری طب های مکمل سایمنتولوژی و فرادرمانی

کسب کاپ ادیسون مسابقات بین اللملی مخترعین و مبتکرین نابغه کشور کره سال ۲۰۱۰ به استاد محمد علی طاهری برای بنیانگذاری طب های مکمل ایرانی «فرادرمانی و سایمنتولوژی

INTERNATIONAL CYBER GENIOUS INVENTOR FAIR IN KOREA (CIGIF 2010)

مدال طلای اداره ثبت اختراعات و نوآوری های پژوهشی فدراسیون روسیه در نمایشگاه بین اللملی INNOVA بروکسل

مدال طلا، جایزه ویژه و کاپ “اداره ثبت اختراعات و نوآوری های پژوهشی فدراسیون روسیه” در نمایشگاه بین اللملی INNOVA بروکسل به استاد دکتر محمدعلی طاهری برای بنیانگذاری طب های مکمل ایرانی «فرادرمانی و سایمنتولوژی» اعطا شد.

مدرک تائیدیه رسمی “International Medical Forum” مسکو در خصوص روش فرادرمانی

 

استاد محمد علی طاهری در مجمع بین المللی پزشکی در مرکزیت مسکو برای بنیان گذاری  طب مکمل فرادرمانی  در زمینه پزشکی  تائیدیه رسمی دریافت کردند.

مدرک تائیدیه رسمی “International Medical Forum” مسکو در خصوص روش سایمنتولوژی

 

استاد محمد علی طاهری در مجمع بین المللی پزشکی در مرکزیت مسکو برای بنیان گذاری  طب مکمل  سایمنتولوژی  در زمینه پزشکی  تائیدیه رسمی دریافت کردند.

مدرک تائیدیه رسمی “International Medical Forum” مسکو در خصوص روش های جدید آموزشی در زمینه پزشکی

 

استاد محمد علی طاهری در مجمع بین المللی پزشکی در مرکزیت مسکو برای بنیان گذاری 2 طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی و این روش های نوین آموزشی در زمینه پزشکی  تائیدیه رسمی دریافت کردند.

مدال طلای مسابقات بین المللی مخترعین و مبتکرین نابغه در کشور کره برای بنیانگذاری طب مکمل سایمنتولوژی

مدال طلای ۲۰۱۰ مسابقات بین اللملی مخترعین و مبتکرین نابغه کشور کره به استاد محمد علی طاهری برای بنیانگذاری طب مکمل ایرانی «سایمنتولوژی».

INTERNATIONAL CYBER GENIOUS INVENTOR FAIR IN KOREA (CIGIF 2010)

مدال طلای مسابقات بین المللی مخترعین و مبتکرین نابغه در کشور کره برای بنیانگذاری طب مکمل فرادرمانی

مدال طلای ۲۰۱۰ مسابقات بین اللملی مخترعین و مبتکرین نابغه کشور کره به استاد محمد علی طاهری برای بنیانگذاری طب مکمل ایرانی «فرادرمانی».

INTERNATIONAL CYBER GENIOUS INVENTOR FAIR IN KOREA (CIGIF 2010)

کاپ انجمن نوآوران آسیا مسابقات بین المللی مخترعین و مبتکرین نابغه در کشور کره

کاپ ۲۰۱۰ (AIA)

کسب کاپ ۲۰۱۰ (AIA) انجمن نوآوران آسیا مسابقات بین اللملی مخترعین و مبتکرین نابغه کشور کره به

استاد محمد علی طاهری برای بنیانگذاری طب های مکمل ایرانی «فرادرمانی و سایمنتولوژی».

INTERNATIONAL CYBER GENIOUS INVENTOR FAIR IN KOREA (CIGIF 2010)

دومین دکترای افتخاری از آکادمی اکو انرژی جمهوری آذربایجان

 

آکادمی بین اللملی اکو انرژی

(INTERNATIONAL ECOENERGY ACADEMI)

کشور جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۰ میلادی (برابر با ۱۹/۸/ ۱۳۸۹) اقدام به اعطای دومین دکترای افتخاری به استاد محمد علی طاهری این بار در رشته «عرفان» نمود.

دکترای افتخاری از آکادمی اکو انرژی جمهوری آذربایجان

(INTERNATIONAL ECOENERGY ACADEMI)

کشور جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۹ میلادی (برابر با ۱۷/۸/ ۱۳۸۸) اقدام به اعطای دکترای افتخاری به استاد محمد علی طاهری در رشته « طب مکمل و جایگزین » نمود.

دکترای افتخاری از دانشگاه طب سنتی ارمنستان

دانشگاه طب سنتی ارمنستان

(UNIVERCITY OF TRADITIONAL MEDICINE – REPUBLIC OF ARMENIA)

که سومین دانشگاه طب مکمل و جایگزین در دنیا محسوب می شود، پس از ۳ سال تحقیقات در خصوص روش های طب مکمل ایرانی «فرادرمانی» و «سایمنتولوژی»، در سال ۲۰۱۰ میلادی (برابر با ۲۸ /۷/ ۱۳۸۹) به استاد محمدعلی طاهری، برای بنیانگذاری این رشته ها، درجه دکترای افتخاری اهدا کرد.

مدال برنز مسابقات بین المللی MTE مالزی

دریافت مدال برنز بین المللی MTE مالزی در سال 2012 بخاطر بهبود عملکرد مواد از طریق شبکه شعور کیهانی

مدال نقره مسابقات بین المللی Iex مالزی

دریافت مدال نقره مسابقات بین المللی Itex مالزی در سال 2012 بخاطر بهبود عملکرد مواد از طریق شبکه شعور کیهانی

مدال نقره نمایشگاه نوآوری اروپا EURO EVENT

دریافت مدال نقره نمایشگاه نوآوری های اروپا EURO INVENT در سال 2012 بخاطر بهبود عملکرد مواد از طریق شبکه شعور کیهانی