درباره ما

تلویزیون عرفان حلقه

تلویزیون عرفان حلقه رسانه مرجع آموزه های عمومی عرفان حلقه می باشد. هدف این رسانه تصویری نشر آموزه های عرفان حلقه است که توسط استاد محمد علی طاهری بنیانگذاری شده است و در راستای انتشار منابع، آموزه ها و اطلاعیه های صوتی تصویری و نوشتاری مجموعه عرفان حلقه فعالیت می نماید.

ferequence
values
value
vision
map