صفحات رسمی استاد محمد علی طاهری
بازپخش برنامه زنده استاد طاهری
ویدئوهای بیشتر عرفان حلقه

جهت ثبت نام در آکادمی طاهری(تورنتو) کلیک کنید

آخرین پادکست ها

 

مزدوران فضای مجازی محکوم کردن اعدام دفاع از حقوق بشر

 

اتمام حجت لیست دوره های آکادمی طاهری

 

ویدئوهای بیشتر عرفان حلقه

 

اخراج امانت طاهر

جدول پخش

جدول پخش برنامه تلوزیون عرفان حلقه