ما همه طاهری

ما همه طاهری

هستیم

#ما_همه_طاهری

ما اینجا گرد هم آمده ایم تا پیام های خود را در حمایت از استاد محمد علی طاهری و سوگند و پیمانی مجدد با این مسیر الهی،
به گوش آنانی برسانیم که درصدد دشمنی آشکار و نهان، قدر ناشناسی و یا کسب منافع شخصی هستند.

ما همه طاهری

ما همه طاهری

ما همه طاهری

ما همه طاهری

با نام و یاد خدا،

همراهان عزیز مجموعه عرفان حلقه،

همانگونه که مستحضر هستید شاهد برخی تحرکات مشکوک و هدف دار علیه استاد محمد علی طاهری هستیم که دل هر شاگرد حق شناسی را بدرد می آورد. این در حالی است که ما همچنان نگران وضعیت امنیتی استاد عزیزمان بعد از هشت سال شکنجه و آزار نیروهای امنیتی ایران هستیم و هنوز طعم و لذت حضور ایشان در هوای آزادی را نچشیده ایم.

این تحرکات با انتشار پیام ها و خطابه هایی به نام طرح سوالات انتقادانه از جانب افرادی با هویت کاملا جعلی با هدایت فردی با هویت فیک به نام “مانی کیهانی” شکل گرفت و در کمال شوک و ناباوری مورد تایید و تصدیق یکی از شاگردان قدیمی مجموعه عرفان حلقه به نام “فریدون رزم آور” در کانال وی قرار گرفت. تایید این محتواهای هدف دار از جانب مربی قدیمی عرفان حلقه با به زیر سوال بردن اصول اصلی تعالیم عرفان حلقه و توهین به شاگردان این مجموعه شروع شده و نهایتا به زیر سوال بردن شخص استاد محمدعلی طاهری و هتک حرمت آشکار خانواده ایشان منتهی گردید و همچنان ادامه دارد.

جوابیه های منتشر شده در کانال خانم آذردخت طاهری و اطلاعیه مستقیم استاد محمدعلی طاهری اهمیت این موضوع را برای بخشی از شاگردان استاد محمدعلی طاهری روشن کرده و این دغدغه را بوجود آورد که بار دیگر سوگند خود را که در روز نخست در قالب سوگندنامه برای حفظ امانتداری و اصول عرفان حلقه خورده اند تجدید کرده و اعلام بیعتی دوباره با بنیانگذار عرفان حلقه نمایند که چیزی جز چهل سال ایثار و سخاوت برای کمک به بشریت نداشته است.

ما اینجا گرد هم آمده ایم تا بتوانیم فضایی فراهم کنیم تا با همراهی شما عزیزان برای پیوستن به این پویش، پیام های خود را در حمایت از استاد محمد علی طاهری و سوگند و پیمانی مجدد با این مسیر الهی، در قالب متونی مختصر و رسا، ویدئو، صوت،گزارش….. به گوش آنانی برسانیم که دانسته و یا فریب خورده بجای قدردانی و پهن کردن بستر خوش آمدگویی و و استقبال جانانه، درصدد دشمنی آشکار و نهان، قدرناشناسی و یا کسب منافع شخصی هستند.

به صفحه اصلی تلویزیون عرفان حلقه بازگردید.

#erfan_halgheh
#erfan_halqeh
#mohammad_ali_taheri
#faradarmani
#psymentology
#interuniversal
#عرفان_حلقه
#محمد_علی_طاهری
#فرادرمانی
#سایمنتولوژی