پادکست اطلاعیه ها

پادکست اطلاعیه

استاد محمد علی طاهری

پادکست اطلاعیه «محکوم کردن اعدام» – استاد محمد علی طاهری – ۹۹/۰۴/۲۵ تورنتو

 • پادکست اطلاعیه
  «محکوم کردن اعدام»
  استاد محمد علی طاهری – ۹۹/۰۴/۲۵

 • پادکست اطلاعیه
  «اتمام حجّت»
  استاد محمد علی طاهری – مورخ۹۹/۰۴/۲۰

 • پادکست اطلاعیه
  «لیست دوره‌های آکادمی حلقه»
  استاد محمد علی طاهری – مورخ۹۹/۰۳/۲۹

 • پادکست اطلاعیه
  «اخراج امانت طاهر»
  استاد محمد علی طاهری – مورخ۹۹/۰۴/۱۲

 • پادکست اطلاعیه
  «اطلاعیه آکادمی»
  استاد محمد علی طاهری – مورخ۹۹/۰۳/۲۹

 • پادکست اطلاعیه
  «اپیدمی چهانی زامبی گری»
  استاد محمد علی طاهری – مورخ 
  ۹۹/۰۲/۰۶

 • پادکست اطلاعیه
  «تسلیت وفات آقای خسروی»
  استاد محمد علی طاهری – مورخ  ۹۹/۰۴/۰۶ 

 • پادکست اطلاعیه
  «برنامه تدریس مربیان»
  استاد محمد علی طاهری – مورخ۹۹/۰۳/۲۷

 • پادکست اطلاعیه
  «هویت-اینتریونیورسال» – قسمت دوم
  استاد محمد علی طاهری – مورخ ۹۹/۰۱/۱۳

 • پادکست اطلاعیه
  «تذکر چد مطلب»
  استاد محمد علی طاهری – مورخ ۹۹/۰۲/۰۷

 • پادکست اطلاعیه
  «هویت-اینتریونیورسال» – قسمت اول
  استاد محمد علی طاهری – مورخ۹۹/۰۱/۱۳

 • پادکست اطلاعیه
  «جناب آقای نوریزاد»
  استاد محمد علی طاهری – مورخ ۹۹/۰۲/۱۴

 • پادکست اطلاعیه
  «توضیحات در خصوص میلاد منجی»
  استاد محمد علی طاهری – مورخ۹۹/۰۱/۲۱

 • پادکست اطلاعیه
  «آزادی زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی»
  استاد محمد علی طاهری – مورخ ۹۹/۰۱/۱۶

 • پادکست
  « اکوسیستم و اپیدمی » – قسمت سوم(اطلاعیه کرونا۲)
  استاد محمد علی طاهری – مورخ ۹۸/۱۱/۱۳

 • پادکست
  پیام تبریک به مناسبت «جشن نیمه شعبان»
  استاد محمد علی طاهری – مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

 • پادکست
  حمایت از «سرکار خانم نسرین ستوده»
  استاد محمد علی طاهری – مورخ ۹۹/۰۱/۱۴

 • پادکست
  « توضیح در مورد اصالت اطلاعیه‌ها »
  استاد محمد علی طاهری – مورخ۹۹/۰۱/۰۷