erfan halqeh

محمد علی طاهری

محمد علی طاهری

محقق، نظریه پرداز و بنیانگذار دو طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی، بیش از چهار دهه است

که در ارتباط با شعور حاکم بر جهان هستی به بررسی فلسفه‌ی وجودی انسان و خلقت جهان هستی پرداخته
و با ماحصل این تلاش‌ها و تحقیقات و تجربیات؛ در قالب مکتب عرفان حلقه؛ افراد زیادی را با گنجینه‌ی اسرار الهی در اتصال قرار داده است.

طب‌های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی که توسط ایشان بنیانگذاری شده، همواره در معرض بحث و بررسی و نیز آزمایشات گوناگون قرار داده شده است و نتیجه این که؛ این تجربیات، از جهاتی توجه محافل علمی و آکادمی‌های مطرح بین‌المللی را به خود معطوف داشته است.

نقطه‌ی آغازینِ این تحقیقات و تجربیات برمی‌گردد به دوران کودکی محمد علی طاهری.

او که در اوایل فروردین سال یک‌هزار و سی‌صد و سی و پنج خورشیدی در شهری در غرب ایران دیده به جهان گشود؛

از همان دوران کودکی با چیستی و چرایی و چگونگیِ واقعیت‌ها و حقایق هستی روبرو بوده است.

تفکرِ این که از کجا آمده‌ایم؟ چرا آمده‌ایم؟ و به کجا می‌رویم؟ خالق این هستی کیست؟!

چرا خلق کرد؟ نتیجه‌ی این خلقت چیست؟ و این‌که انسان چیست؟

راه‌های نزدیکی به حقیقتِ انسان و شناخت حقیقی انسان و نیز نحوه‌ی فعال کردن توان بالقوه‌ی او چیست

و کدام است؟ تعریف زندگی و مرگ چیست…

این‌ها آغازی بود برای این مسیر که محمد علی طاهری از دوران کودکی تفکر و تحقیق را آغاز کرد.